PALS Belastingadvies
advies | aangiften | administratie | ad-interim
 
Uw fiscale zaken in goede handen

 Aangiften                                                                                  

Pals Belastingadvies biedt ondersteuning bij het indienen van uw aangiften of kan deze volledig voor u verzorgen. U kunt daarbij denken aan de volgende belastingaangiften:


    ·   Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
        (inclusief toeslagen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) 

    ·   Vennootschapsbelasting

    ·   Omzetbelasting

    ·   Loonbelasting

    ·   Schenkbelasting

    ·   Erfbelasting Meer dan een verplichting ...

De belastingaangifte is niet alleen een verplichte handeling; het verschaft ook inzicht in de financiële en fiscale situatie van een onderneming of ondernemer. 

Welke mogelijkheden voor fiscale optimalisering zijn er? Welke ontwikkelingen zijn interessant voor de toekomst? En welke fiscale kansen of risico's dienen zich aan? 

Zeker waar het gaat om optimalisatie, risicobeperking en het signaleren van kansen verdienen de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting een deskundige blik.

Binnen de kaders van de wet en op basis van uw wensen en situatie wordt gezocht naar het optimale resultaat voor u als klant. De investering in een vakkundig samengestelde belastingaangifte wordt terugverdiend in de vorm van extra voordeel en/of een verlaagd risico.


Aangifte check

Bent u benieuwd of uw aangifte correct is? Of twijfelt u hieraan? Bent u nieuwsgierig of u wel alles uit uw aangifte haalt en alle fiscale mogelijkheden benut? Is uw fiscale positie (zakelijk en/of privé) wel optimaal? 

Pals Belastingadvies biedt u een gratis en geheel vrijblijvende aangifte check.

Bij de aangifte check wordt de aangifte gescand op gebreken, risico's, kansen en adviespunten. 

De uitkomsten van de check worden met u gedeeld en eventuele vervolgstappen worden verder met u besproken.

Interesse?
Mail naar info@palsbelastingadvies.nl of bel 06 211 79 413


Voor bedrijven en zelfstandige professionals die volledig willen worden ontzorgd, verdient het aanbeveling om naast de belastingaangiften ook de administratie bij Pals Belastingadvies onder te brengen. Dat levert inhoudelijk inzicht op, waardoor kansen en risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd en er op tijd kan worden gestuurd en geoptimaliseerd.Bedrijfsopvolging ZZP

Innovatiebox   AANGIFTEN   Overdrachtsbelasting      professioneel KENNIS

Inkomstenbelasting MEERWAARDE AD-INTERIM

Vennootschapsbelasting Betrokken Omzetbelasting
           Nevenstructuur

herstructurering Belastingplicht 

PRAKTISCH Schenkbelasting

Onafhankelijk SERVICE

Erfbelasting Betrouwbaar Kundig  

Stichting & Vereniging TAX CONTROL FRAMEWORK Pensioen

ADMINISTRATIE

Vermogensplanning NSW

Dienstbetrekking Onderwijs

VBI SAMENWERKINGSVORMEN

Vermogensetiketering FBI Structuur Persoonlijk MKB Vastgoed Estate planning Liquidatie verliesverrekening INVORDERING Boekenonderzoek

Werkkostenregeling SBBI

overname Onzakelijke lening Dividendbelasting 

Managementstructuur WOZ Horizontaal Toezicht Monumenten       FUSIE       Verzekeringsplicht Gebruikelijk loon     ANBI

Management buy out
(her)financiering Bezwaar / beroepsprocedures TAX planning Participatieplan

BEDRIJFSOVERDRACHT OZB 

e- en immigratie rechtsvormen

Aansprakelijkheid

Vermogensbeheer     ADVIES 

Zorg  BELASTINGPOSITIE