PALS Belastingadvies
advies | aangiften | administratie | ad-interim
 
Uw fiscale zaken in goede handen

 Administratie                                                                             

Uw administratie is een arbeidsintensief proces dat expertise vereist. Pals Belastingadvies kan u de administratie uit handen nemen, in combinatie met advies en/of aangifte.

Een up to date administratie vergemakkelijkt en versnelt uw aangifte. Uren-efficiëntie in aangifte en advies, optimaal voordeel en minimaal risico zijn vervolgens het resultaat. 

Bovendien zijn proactief maatwerkadvies en tussentijds sparren een vanzelfsprekendheid wanneer u de administratie onderbrengt bij Pals Belastingadvies.

Voor zowel het mkb als zelfstandige professionals behoort het complete scala aan financiële administratie en loonadministratie tot de mogelijkheden.


Financiële administratie

Het is voor u als ondernemer van groot belang om de inkomsten, uitgaven en de vermogenspositie van uw onderneming zorgvuldig bij te houden en inzichtelijk te hebben. Uiteraard voor u zelf, maar ook richting de bank en niet in de laatste plaats de belastingdienst. De administratie vormt immers de basis voor diverse belastingaangiften. Een goede administratie is dus onmisbaar.

Pals Belastingadvies kan voor u de complete financiële administratie verzorgen, maar ook het deels zelf voeren van de administratie met een professionele check is mogelijk.

De financiële administratie omvat:

  • het per maand of per kwartaal verzorgen van de boekhouding, waarbij bankafschriften, kasboek, facturen, loonverwerking etc.verwerkt worden in de administratie.


  • het verzorgen en indienen van de btw-aangiften.

  • het jaarlijks opstellen van een jaarrapport, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening en een toelichting.

  • het periodiek toelichten en bespreken van de cijfers en het jaarrapport.

Loonadministratie

In de loonadministratie komen veel componenten en regels samen. Zo dient u rekening te houden met loonbetalingen, vergoedingen, extralegale en andere wettelijke voordelen, de af te dragen loonbelasting, premieheffingen en andere bijdragen, sectorspecifieke vereisten en de persoonlijke situatie van elke werknemer. Al met al een arbeidsintensief geheel dat om deskundigheid vraagt.

Dit tijdrovende proces kunt u ook overlaten aan Pals Belastingadvies, zodat u zich kunt richten op andere zaken.

Pals Belastingadvies verzorgt een complete ‘all inclusive’ loonadministratie. De loonadministratie omvat:

  • aanmelding/opvoeren werkgever/werknemers en mutaties.


  • loonstaten en jaaropgaven.


  • aangiften loonheffingen.


  • aanmaken van betaalbestand en journaalposten.


Bedrijfsopvolging ZZP

Innovatiebox   AANGIFTEN   Overdrachtsbelasting      professioneel KENNIS

Inkomstenbelasting MEERWAARDE AD-INTERIM

Vennootschapsbelasting Betrokken Omzetbelasting
           Nevenstructuur

herstructurering Belastingplicht 

PRAKTISCH Schenkbelasting

Onafhankelijk SERVICE

Erfbelasting Betrouwbaar Kundig  

Stichting & Vereniging TAX CONTROL FRAMEWORK Pensioen

ADMINISTRATIE

Vermogensplanning NSW

Dienstbetrekking Onderwijs

VBI SAMENWERKINGSVORMEN

Vermogensetiketering FBI Structuur Persoonlijk MKB Vastgoed Estate planning Liquidatie verliesverrekening INVORDERING Boekenonderzoek

Werkkostenregeling SBBI

overname Onzakelijke lening Dividendbelasting 

Managementstructuur WOZ Horizontaal Toezicht Monumenten       FUSIE       Verzekeringsplicht Gebruikelijk loon     ANBI

Management buy out
(her)financiering Bezwaar / beroepsprocedures TAX planning Participatieplan

BEDRIJFSOVERDRACHT OZB 

e- en immigratie rechtsvormen

Aansprakelijkheid

Vermogensbeheer     ADVIES 

Zorg  BELASTINGPOSITIE